Fibromialgia y dolor de ciática:
¿puede uno afectar 
 al otro?

El dolor de ciática y la fibromialgia a menudo coexisten en la misma persona, pero pueden requerir diferentes tratamientos y opciones de manejo del dolor. La fibromialgia en sí es conocida por causar dolor en varias regiones del cuerpo. Muchos de nosotros que vivimos con fibromialgia también podemos tener diagnósticos secundarios cuando los síntomas se superponen…

Vivir de manera más inteligente con fibromialgia mientras
se adhiere a nuestro
“reloj biológico”

Vivir mejor/funcionar mejor con fibromialgia requiere que nos apeguemos a nuestro reloj biológico, nuestro ritmo circadiano.  Este ritmo interno es muy importante para la forma en que funcionamos todos los días.  Podemos apoyar de manera más natural los muchos sistemas del cuerpo que se correlacionan con la fibromialgia, especialmente los sistemas nervioso, endocrino e inmunológico. Una…

7 puntos de presión comunes de la fibromialgia a tener en cuenta

Puntos de presión de la fibromialgia Vivir con fibromialgia es agotador. No puede ver la enfermedad, y aunque tiene más de 60 síntomas molestos , muchas personas ni siquiera creen que la condición sea real. Ah, sí, y no hay cura. Durante años, ni siquiera existía una prueba para diagnosticar la enfermedad. Uno de los primeros exámenes que aprendí para diagnosticar la…

Israel anerkjenner offisielt fibromyalgi som en sykdom

Fibromyalgi er en tilstand der du lider av kroniske smerter. Denne smerten er ofte ledsaget av stivhet, tretthet og humørsvingninger. Israel er det første landet som anerkjenner fibromyalgi som en offisiell sykdom. Omtrent 340 000 mennesker i Nederland har fibromyalgi. Imidlertid er tilstanden ennå ikke anerkjent som en offisiell sykdom her. Israel var det første landet i verden som…

Israël reconnaît officiellement la fibromyalgie comme une maladie

La fibromyalgie est une condition dans laquelle vous souffrez de douleur chronique. Cette douleur s’accompagne souvent de raideurs, de fatigue et de sautes d’humeur. Israël est le premier pays à reconnaître la fibromyalgie comme une maladie officielle. Environ 340 000 personnes aux Pays-Bas souffrent de fibromyalgie. Cependant, la maladie n’est pas encore reconnue comme une maladie officielle ici. Israël…

Israel officially recognizes fibromyalgia as a disease

Fibromyalgia is a condition in which you suffer from chronic pain. This pain is often accompanied by stiffness, fatigue and mood swings. Israel is the first country to recognize fibromyalgia as an official disease. About 340,000 people in the Netherlands have fibromyalgia. However, the condition is not yet recognized as an official disease here. Israel was the first country…

De Jonge wants research into fibromyalgia disease

Minister De Jonge van Volksgezondheid ANPNOS NIEUWS •  De Jonge wil onderzoek naar ziekte fibromyalgie Minister De Jonge gaat de Gezondheidsraad vragen om onderzoek te doen naar fibromyalgie. Hij doet dat naar aanleiding van een burgerinitiatief van Natalie Kramer, die de chronische ziekte heeft. Zij verzamelde ruim 56.000 handtekeningen en mocht vandaag in de Tweede Kamer haar…

Fibromyalgi kan faktisk være en autoimmun lidelse, antyder musestudie

Fibromyalgisyndrom (FMS) er en av de vanligste kroniske smertetilstandene der ute, men vi vet fortsatt sjokkerende lite om det. I flere tiår har den svekkende tilstanden – preget av utbredt smerte og tretthet – blitt understudert i stor grad, og selv om den ofte antas å ha sin opprinnelse i hjernen, vet ingen egentlig hvordan…

Fibromyalgie zou eigenlijk een auto-immuunziekte kunnen zijn, suggereert muisstudie

CARLY CASSELLA2 Fibromyalgiesyndroom (FMS) is een van de meest voorkomende chronische pijnaandoeningen die er zijn, maar we weten er nog steeds schokkend weinig over. Decennia lang is de slopende aandoening – gekenmerkt door wijdverbreide pijn en vermoeidheid – enorm onderbelicht, en hoewel algemeen wordt aangenomen dat het in de hersenen ontstaat, weet niemand echt hoe…

Selon une étude sur la souris, la fibromyalgie pourrait en fait être une maladie auto-immune

CARLY CASSELLA2 Le syndrome de fibromyalgie (FMS) est l’une des douleurs chroniques les plus courantes, mais nous en savons encore très peu à son sujet. Pendant des décennies, la maladie débilitante – marquée par une douleur et une fatigue généralisées – a été largement sous-étudiée, et bien qu’on pense généralement qu’elle provient du cerveau, personne…

Fibromyalgia Could Actually Be an Autoimmune Disorder, Mouse Study Suggests

CARLY CASSELLA2 Fibromyalgia syndrome (FMS) is one of the most common chronic pain conditions out there, yet we still know shockingly little about it. For decades, the debilitating condition – marked by widespread pain and fatigue – has been vastly understudied, and while it’s commonly thought to originate in the brain, no one really knows…

Fibromyalgie kan een aandoening zijn van het immuunsysteem, niet van de hersenen – studie

Nieuw onderzoek daagt de wijdverbreide kijk op de aandoening uit en kan de weg vrijmaken voor een betere behandeling Fibromyalgie – een slecht begrepen aandoening die wijdverspreide pijn door het hele lichaam en extreme vermoeidheid veroorzaakt – kan worden veroorzaakt door een auto-immuunreactie die de activiteit van pijngevoelige zenuwen door het hele lichaam verhoogt. De…

Fibromyalgi kan være en tilstand av immunsystemet, ikke hjernen – studie

Nye forskningsutfordringer har et bredt syn på tilstanden og kan bane vei for bedre behandling Fibromyalgi – en dårlig forstått tilstand som forårsaker utbredt smerte i hele kroppen og ekstrem tretthet – kan være forårsaket av en autoimmun respons som øker aktiviteten til smertefølende nerver i hele kroppen. Funnene, publisert i Journal of Clinical Investigation , utfordrer…

La fibromyalgie peut être une maladie du système immunitaire et non du cerveau – étude

De nouvelles recherches remettent en cause la vision largement répandue de la maladie et pourraient ouvrir la voie à un meilleur traitement La fibromyalgie – une maladie mal comprise qui provoque une douleur généralisée dans tout le corps et une fatigue extrême – peut être causée par une réponse auto-immune qui augmente l’activité des nerfs…

Fibromyalgia may be a condition of the immune system not the brain – study

New research challenges widely held view of the condition and could pave way for better treatment Fibromyalgia – a poorly understood condition that causes widespread pain throughout the body and extreme tiredness – may be caused by be an autoimmune response that increases the activity of pain-sensing nerves throughout the body. The findings, published in…

Fibromyalgi er den vanligste årsaken til kronisk utbredt smerte i USA

AV JULIA NELSON Fibromyalgi, en kronisk lidelse preget av muskel- eller muskel- og skjelettsmerter med stivhet og lokalisert ømhet på bestemte punkter på kroppen. Fibromyalgi forsterker smertefulle opplevelser ved å påvirke måten hjernen din behandler smertesignaler på. Fibromyalgi er den vanligste årsaken til kroniske, omfattende smerter rundt om i verden, spesielt i USA, og det påvirker kvinner…

Fibromyalgie is de meest voorkomende oorzaak van chronische wijdverbreide pijn in de Verenigde Staten

Fibromyalgie, een chronische aandoening die wordt gekenmerkt door spier- of musculoskeletale pijn met stijfheid en plaatselijke gevoeligheid op specifieke punten op het lichaam. Fibromyalgie versterkt pijnlijke gewaarwordingen door de manier te beïnvloeden waarop uw hersenen pijnsignalen verwerken. Fibromyalgie is de meest voorkomende oorzaak van chronische uitgebreide pijn over de hele wereld, vooral in de Verenigde Staten,…

La fibromyalgie est la cause la plus fréquente de douleur chronique généralisée aux États-Unis

PAR JULIA NELSON La fibromyalgie, un trouble chronique caractérisé par des douleurs musculaires ou musculo-squelettiques avec raideur et sensibilité localisée à des points spécifiques du corps. La fibromyalgie amplifie les sensations douloureuses en affectant la façon dont votre cerveau traite les signaux de douleur. La fibromyalgie est la cause la plus fréquente de douleur chronique étendue dans…