Zanaflex vs. Flexeril for Fibromyalgia

Introduksjon Smerter fra fibromyalgi kan ha en alvorlig innvirkning på livskvaliteten din og vanskeliggjøre selv normale oppgaver. To muskelavslappende midler kalt Zanaflex og Flexeril er blant medisinene som brukes til å behandle fibromyalgi. Disse medikamentene er ikke godkjent av Food and Drug Administration (FDA) for behandling av fibromyalgi, men begge er ofte foreskrevet som en off-labelmedisinering. Lær hvordan de sammenligner….

25 uventede bivirkninger av “Fibro Fog”

Fibro tåke ? Det er en følelse av at du er i en dum, kan ikke huske de enkleste tingene. Du har minnetap og kan ikke snakke ordene du vil si. Du har problemer med å konsentrere deg, kan glemme små detaljer og til og med planer du hadde gjort. Du kan ha en følelse av forvirring, som om du…

Bevis på nerveskade i omtrent halvparten av fibromyalgipasienter

Fibromyalgi har noen av de samme symptomene som småfiber polyneuroterapi Det har vært gjort noen fremskritt om hvordan man skal diagnostisere lidelsen, men dens patologi er fortsatt et mysterium. Fibromyalgi har noen av de samme symptomene som småfiberpolyneuroterapi ved at småfiberpolyneuroterapi har forårsaket utbredt kronisk smerte hos de individer som har blitt diagnostisert med det. I…